ŽIAURIENĖ Mirdza

ŽIAURIENĖ Mirdza (Lunkevičiūtė; g. 1948 10 23 Pleikių k., Kruopių sen.) – mokytoja. 1960 baigė Kanteikių prad. m-lą, 1967 – Kruopių vid. m-lą, 1971 – Vilniaus pedagoginį i-tą. Nuo 1971 Sedos (Mažeikių r.) vid. m-loje: chemijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja, nuo 1979 – Mažeikių r. švietimo skyriaus inspektorė, 1984 – 2009 – Mažeikių 1-osios vid. m-los (nuo 1996 – M. Račkausko g-ja) direktorė. Įsteigė pirmą Telšių apskrityje g-ją, sukūrė rajono moksleivių darbinio auklėjimo sistemą.

< Atgal