ŽIEDIENĖ Rūta

ŽIEDIENĖ Rūta (g. 1961 09 24 Kanteikių k., Naujosios Akmenės kaim. sen.) – pedagogė. 1980 baigė Akmenės vid. m-lą, 1985 – Šiaulių pedagoginio i-to Rusų kalbos ir literatūros f-tą, 1999 – socialinės psichologijos ir pedagogikos studijas Šiaulių u-te, 2003 – magistrantūros studijas Lietuvos teisės u-to Socialinio darbo f-te. Nuo 1985 – Naujosios Akmenės 3-iosios vid. m-los mokytoja, nuo 1988 – direktoriaus pavaduotoja mokymo ir auklėjimo reikalams, nuo 1994 – Akmenės r. vaikų teisių apsaugos tarnybos prie Akmenės r. savivaldybės švietimo, kūno kultūros ir sporto skyriaus vadovė, nuo 1999 – Akmenės r. savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja, nuo  2018 – Vaikų teisių apsaugos  ir įvaikinimo tarnybos  Šiaulių apskrities skyriaus patarėja Akmenės rajone, nuo 2019 – Šîaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Akmenės rajone vedėja.

< Atgal