ŽILINSKIENĖ Rozalija

ŽILINSKIENĖ Rozalija (buvo g. apie 1854) – Akmenės mst. gyventoja, lietuviškos spaudos draudimo laikų slaptos liet. m-los laikytoja ir mokytoja (daraktorė). Carinės valdžios pareigūnai 1904 03 03 jos namuose, Akmenėje, aptiko slaptą m-lą, kurioje ji pati 20 vaikų mokė lietuviško rašto ir katekizmo. Per kratą paimtos 25 lietuviškos knygos – elementoriai, katekizmai, maldaknygės.

Inf.: Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864 – 1904.

< Atgal