ŽILIŲ MIŠKAS

ŽILIŲ MIŠKAS – dalis valstybinio miško (2 kvartalai) Papilės sen. ir gir., deš. Kuršėnų – Mažeikių kelio pusėje, ties Šemetaičių k. Papilės gir. priskirtas 267 ha plotas. Kita dalis nusidriekusi Šiaulių r., Gedinčių gir. valdose. Vyrauja brandūs ir pribręstantys beržynai, dirvožemis šlapias, yra pelkinių augimviečių Vyrauja mišrūs medynai, yra apie 11 ha pelkinių pušynų. Dalis seniau buvo vadinama Žalnieriškės mišku.

< Atgal