ZINKEVIČIUS Stasys

ZINKEVIČIUS Stasys (buvo g. apie 1920 Pašvitinyje, Pakruojo r.) – siuvėjas, rezistentas. Nuo kūdikystės gyveno Klykoliuose, išmoko siuvėjo amato, 1939 – 1940 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Po II pas. karo išėjo į ginkluotą partizanų būrį, žuvo kautynėse.

< Atgal