ŽIOGAS Juozapas

Kunigas Juozapas Žiogas

ŽIOGAS Juozapas (1869 03 15 Rubežninkų k., Joniškio r. – 1935 09 25 Rudiškių k., Joniškio r.) – kunigas, kraštotyrininkas, archeologas. Vikaras, administratorius, klebonas įvairiose parapijose, 1926 – 1927 buvo Šiaudinės (Papilės sen.) klebonas. Lietuviškos spaudos draudimo laikais platino „Tėvynės sargą“, baustas už slaptos lietuviškos m-los laikymą. Anksti susidomėjo senąja Lietuvos istorija, rinko ir supirkinėjo senienas, pats kasinėjo pilkapius Ignalinos, Rokiškio apylinkėse, Imbarės kapinyną (Kretingos r.), buvo surinkęs apie 500 akmeninių kirvukų, geležies amžiaus ginklų, papuošalų, darbo įrankių. Jo kolekcija pasklidusi Kauno, Šiaulių „Aušros“, Kretingos muziejuose; tyrinėjo ir religijos istoriją, tautosaką. Savo tyrinėjimus apibendrino metraštyje „Pamiatnaja knižka Kovenskoj guberniji“ (1901), leidinyje „Lietuvių tauta“(1909), rašė to meto laikraščiams. Buvo vienas iš Lietuvių mokslo d-jos steigėjų.

Inf.: Joniškio kraštas; Ramanauskaitė V. Archeologas, kunigas Juozapas Žiogas. Žiemgala, 1999, Nr. 1.

< Atgal