ŽIOPELIŲ KARJERAS

ŽIOPELIŲ KARJERAS – buvęs nebalansinis smėlio ir žvyro telkinys Žiopelių k., Akmenės sen. Savo reikmėms naudojo buv. Jučių kolūkis (vėliau – ž. ū. b-vė). Iškastas 0,5 ha plotas paliktas biologinei įvairovei išsaugoti, rekultivuotas, apaugęs mišku.

< Atgal