ZNUTAS Vaclovas Alfonsas

ZNUTAS Vaclovas Alfonsas (g. 1948 05 02 Vienrankių k., Papilės sen. – 2013 04 15 Ventos mst.) – inžinierius. 1966 baigė Dabikinės (dab. – Ventos) vid. m-lą, 1971 – studijas Lietuvos ž. ū. a-joje. Nuo 1971 atliko karinę tarnybą, nuo 1973 – „Žemės ūkio technikos“ Akmenės  r. susivienijimo inžinierius, nuo 1976 – Akmenės SMK polimerų cecho energetikas, nuo 1977 – Žemės ūkio technikos Akmenės  r. susivienijimo valdytojo pavaduotojas, nuo 1985 – Ventos gyvenvietės vykdomojo  k-to pirmininkas, nuo 1990 – viršaitis, nuo 1995 – AB „Vitoma“ ekspeditorius, nuo 1998 – AB „Daugėlių statybinės medžiagos“ vyr.  energetikas, nuo tų pat m. – generalinis direktorius.

< Atgal