ŽUKAS Anupras

Kunigas Anupras Žukas

ŽUKAS Anupras (1911 02 18 Pavirčiuvės k., Joniškio r. – 1988 01 04 Kaune) – kunigas, katalikiškos spaudos darbuotojas. Mokėsi Joniškio ir Telšių g-jose, kunigu tapo 1938; dažnai kilnotas iš parapijos į parapiją vikaru ir klebonu, nuo 1946 Papilės klebonas, organizavo per karą sugriautos bažnyčios atstatymo darbus. Papilėje 1949 suimtas, apkaltintas ryšiais su rezistencijos kovotojų struktūromis, kalintas lageriuose iki 1956; paleistas grįžo į Papilę, po metų iškeltas Stulgių klebonu, vėliau klebonas Salantuose, Darbėnuose, nuo 1970 – altarista Klaipėdoje, nuo 1977 gyveno, darbavosi ir palaidotas Barstyčiuose.

Inf.: Katalikų kalendorius žinynas 1989.

< Atgal