ZULCAS Egidijus

Kunigas Egidijus Zulcas

ZULCAS Egidijus (g. 1959 07 29 Klaipėdoje) – katalikų bažnyčios kunigas kanauninkas. 1966 – 1974 mokėsi Klaipėdos bendrojo lavinimo ir muzikos  m-lose, 1978 baigė S. Šimkaus aukštesniąją muzikos. m-lą, 1983 – studijas Vilniaus valst. konservatorijoje, 1983 – 1985 tarnavo sovietinės armijos seržantų m-loje netoli Možaisko. 1991 baigė studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų s-joje ir įšventintas kunigu. Nuo 1991 – Telšių katedros vikaras, 1993 – 1999 – Telšių kunigų seminarijos dėstytojas, nuo 1999 – Tverų parapijos klebonas, nuo 2002 – Telšių katedros klebonas, Telšių dekanas, vyskupijos liturginės muzikos komisijos pirmininkas; nuo 2006 – Akmenės parapijos klebonas, iki 2013 – Akmenės dekanato dekanas, nuo 2013 – vicedekanas.  Išrūpino bažnyčiai varpus, pagyvino parapijos dvasinį gyvenimą, įrengė bažnytinio meno ir liturginių reikmenų ekspoziciją. 2018 perkeltas į Mosėdžio parapiją.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal