ŽVIRBLIS Jonas

ŽVIRBLIS Jonas (1911 09 18 Debeikių k., Anykščių r. – 1997 03 04 Grand Rapid, Mičigano valst., JAV) – katalikų kunigas. Baigė Utenos g-ją, mokėsi Kauno aukštesniojoje technikos m-loje, 1938 baigė Telšių kunigų s-ją ir įšventintas kunigu. Tarnavo vikaru Šačių (Skuodo r.), Kruopių, Gargždų parapijose, 1944 pasitraukė į Vakarus, Romoje studijavo archeologiją. Nuo 1946 tarnavo kunigu Sant Jage, Čilėje, nuo 1957 – kunigas Grand Rapid parapijoje, bendradarbiavo laikr. „Dirva“, 1967 slapyvardžiu Jonas Paskutinysis išl. religinių str. rinkinį „Esu keleivis“.

Inf.: JAV lietuviai, t. 2.

< Atgal