ŽYGELIENĖ Stasė

Stasė Žygelienė
Nuotr. iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus

ŽYGELIENĖ Stasė (Šičkutė; 1888 Veiveriuose – 1961 Kaune) – pedagogė, kultūros veikėja. Baigė 1905 Veiverių mokytojų s-ją, mokytoja Kaune, 1908 – Papilėje, vėliau Kriukuose. Papilėje organizavo kultūros renginius, koncertuose pati dainavo solo, I pas. karo metais dirbo evakuotų vaikų globos įstaigose Mogiliovo sr., Rusijoje. Nuo 1918 mokytoja Joniškyje, nuo 1924 – Kaune, dirbo ir veikė Lietuvos moterų k-te, Kalinių globos, V. Kudirkos d-jose. Ištremta 1941 į Altajaus kraštą Rusijoje, paleista 1943, nuo 1944 gyveno Kaune. Paliko eilėraščių, prisiminimų.

Inf.: Joniškio kraštas.

< Atgal