ŽYGELIS Balys

Balys Žygelis

ŽYGELIS Balys (1887 01 03 Libertavos dv., Molėtų r. – 1972 07 26 Kaune) – mokytojas, spaudos darbuotojas. 1908 Peterburge įsigijo prad. m-los mokytojo teises. Mokytojas Papilės prad. m-loje, iš čia perkeltas į Linkuvą. vėliau – į Kriukus. 1914 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1919 – 1920 – Joniškio progimnazijos direktorius, švietimo skyriaus vadovas 1920 – 1927 – Lietuvos Seimo narys, atstovavo Valstiečių liaudininkų partijai, 1921 – 1933 – Lietuvos mokytojų profsąjungos pirmininkas, nuo 1926 – „Spaudos fondo“ įsteigėjas ir direktorius, vienas iš „Lietuviškosios enciklopedijos“ leidėjų, nuo 1940 – valstybinės leidyklos direktorius. 1941 – 1943 sovietinės okupacinės valdžios kalintas Sverdlovsko lageriuose, 1944 – 1962 dirbo Kauno įstaigose. Leidžiant enciklopediją, artimai bendradarbiavo su profesoriais Biržiškomis. Vienas iš vaikų teatro organizatorių ir pradininkų Lietuvoje.

Inf.: VLE, t.23; Juodytė G. Pakruojo krašto žmonės; Joniškis.

< Atgal