AKMENĖS ENERGIJA

UAB „Akmenės energija“ katilinė Naujojoje Akmenėje

„AKMENĖS ENERGIJA“ – UAB, įsteigta 2000 Naujosios Akmenės mst. Steigėjas – Panevėžio koncernas „Energijos taupymo centras“, 25 metams išsinuomojęs Akmenės r. šilumos tiekimo ūkį ir pagal sutartį su savivaldybe įsipareigojęs į jį investuoti 22 mln. Lt. Koncerno įsteigtoji UAB „Akmenės energija“ eksploatuoja 7 katilines, 20,6 km šilumos tiekimo trasų, rengia ir įgyvendina katilinių ir šiluminių tinklų renovavimo projektus. 2008 UAB baigė įgyvendinti ES struktūrinių fondų remiamą šilumos tinklų modernizavimo projektą, kurio vertė 12,3 mln. Lt. Naujojoje Akmenėje, Akmenėje ir Papilėje pakeisti 8 km senų vamzdynų. 2011 baigtas 8,22 mln. Lt vertės projektas Naujojoje Akmenėje – įrengtas biokuru kūrenamas katilas su ekonomaizeriu. Sumontavus biokuro naudojimo įrangą Ventos ir Kruopių katilinėse, biokuru pagaminama 56.2 proc. šiluminės energijos. Perimant šilumos ūkį iš specialiosios paskirties UAB „Šiluma ir vanduo“, perimti ir jį aptarnavę darbuotojai. 2000 buvo 126 darbuotojai, 2017 centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje dirbo 48 asmenys. . Direktoriai: A. Senionis, nuo 2001 – A. Valančius.

< Atgal