VEGERIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJA

Karo sunaikinta Vegerių bažnyčia

VEGERIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJA – Romos katalikų bendruomenė, įsikūrusi 1766, kai kun. Gudzevičius Vegerių mstl. pastatydino pirmąją bažnyčią. 1803 bažnyčia atnaujinta, turėjo 8 registrų vargonus; 1828, švenčiant katalikų bažnyčios jubiliejinius metus, pastatytas mūrinis keturkampis koplytstulpis su šventųjų skulptūrėlėmis. Buvo Akmenės bažnyčios filija, 1861 ją vizitavo vyskupas M. Valančius. 1912 įgijo savarankiškos šv. Jurgio parapijos statusą, 1938 buvo 918 tikinčiųjų; 1941 klebonas A. Krencius sovietinės okupacinės valdžios suimtas ir 5 m. kalintas; 1944 vasarą per intensyvius karo veiksmus bažnyčia visiškai sugriauta, sovietinės valdžios nurodymu jos vietoje sumūrytas grūdų sandėlis, išliko tik nusiaubtas koplytstulpio mūras. Nuo 1995 pamaldos laikytos laikinuose maldos namuose, vėliu – buvusio bažnyčios šventoriaus teritorijoje; nuo 1998 švenčiami šv. Jurgio atlaidai.

< Atgal