VIGMORE Ana

Ana Vigmore

VIGMORE Ana (Ann Wigmore, Ona Varapickaitė; 1909 03 03 Pleikių k., Kruopių sen. – 1994 02 16 Bostone, JAV) – gyduolė, žalios mitybos ir želmenų sulčių bei daigų vartojimo pradininkė pasaulyje. Gimė Pleikių k. valstiečių šeimoje, pakrikštyta Kruopių bažnyčioje. Tėvams emigravus į JAV, liko augti pas pribuvėją žolininkę Papilės krašte, į JAV išvyko 1922. Anksti pasitraukusi iš namų, gyveno savarankiškai. Prislėgta sunkių ligų, prisiminė ją auginusios senolės patarimus ir ėmė gydytis žolių sultimis, atrado būdą kaip auginti javų želmenis namų sąlygomis ir paruošti jų sultis vartojimui. Savo žinias ir patirtį paskleidė 13-oje knygų, 35 valstybėse skaitė paskaitas, visuomenei sveikatinti įsteigė Bostone Hipokrato institutą. 1994 vasarą planavo aplankyti Lietuvą, bet mirė per gaisrą apsinuodijusi smalkėmis. Lietuvoje išl. jos kn. „Želmenų sulčių knyga“ (1996) ir „Kam kentėti?“ (2012). Jos pasekėjų ir mokinių JAV bei Lietuvoje iniciatyva ir pastangomis 2012 09 22 Kruopių parke jai atidengtas paminklas.

Inf.: A. Wigmore. Kam kentėti?; Rozga L. Legendinė Amerikos žolininkė – Onutė iš Kruopių. Vienybė, 2007, balandžio 4.

< Atgal