DRAGINIAI

Paminklinis akmuo buvusiai Draginių mokyklai

DRAGINIAI – kaimas Papilės sen., 4 km į p. r. nuo Papilės, prie Papilės – Žarėnų kelio. Plotas 742,25 ha. Apsupti Latveliškių mšk. Prateka Eglesys, yra senkapiai ir senos kapinaitės. Istorinėse publikacijose teigiama, jog aplinkiniuose miškuose 1863 06 21 B. Dluskio – Jablonovskio vadovaujami sukilėliai sėkmingai kovėsi su reguliariąja carinės Rusijos kariuomene (Draginių kautynės). 1923 buvo 33 ūkiai su 195 gyv. 1927 išskirstytas į vienkiemius. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 6 šeimas (iš viso represuoti 23 asmenys), tremtyje mirė Barbora Daunienė, kalėjime – Vilniuje 1948 – Petras Milinis, 1946 11 17 NKVD kariškiai ar stribai nušovė Juozą Rupšį. Nuo 1919 iki 1978 veikė prad. m-la, kuriai 1928 – 1937 patalpos nuomotos Užsienių k. Buvusiai mokyklai atminti auklėtiniai 2011 05 28 atidengė paminklinį akmenį. 1959 buvo 138 gyv., 1970 – 130 gyv., 1999 – 29 ūkiai su 86 gyv., 2016 gyv. vietą buvo deklaravę 54 asmenys.  2004 prijungta panaikinto Užsienių k. teritorija.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2 – 4.

JASAS Juozas

JASAS Juozas (buvo g. 1917 10 22 Šiliškių k., Papilės sen.) – agronomas, sovietinės ūkio sistemos vadovaujantis darbuotojas. 1962 baigė Lietuvos žemės ūkio a-ją. Nuo 1945 agronomas ir zootechnikas tarybiniuose ūkiuose, nuo 1957 – Radviliškio r. Beinoravos t. ū. direktorius, nuo 1969 – Žemės ūkio min-jos grūdinių ir pašarinių kultūrų skyriaus viršininkas,  nuo 1978 – Verslinės sėklininkystės susivienijimo vyr. agronomas. Nuo 1965 – socialistinio darbo didvyris. Išleido knygų gyvulininkystės ir augalininkystės klausimais, pagal galimybes rėmė Akmenės rajono kolūkius ir tarybinius ūkius.

Inf.: TLE, t. 2.

BURAKAS Aronas Dovidas

BURAKAS Aronas Dovidas (1892 Papilėje – 1960 10 07 Niujorke) – žydų visuomenės bei religinis veikėjas, pedagogas, rašytojas. Gimė rabino Chaimo Natano Burako šeimoje, XX a. pradžioje, iki I pasaulinio karo, emigravo į JAV, ten mokėsi ješivose, pasižymėjo uolumu ir gabumais mokslui, jau 1917 tapo Niujorko Ohel Moshe Chebra Tehilim sinagogos vyriausiuoju rabinu, nuo 1919 dėstė Niujorko Ješivos u-te, parašė 2 knygas. Palaidotas Jeruzalėje.

Naujausi įrašai

Naujausi komentarai

Archyvai

Kategorijos

Metainformacija